Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Telefon
Facebook
İnstagram

Tüp Bebek Devlet Desteği

Tüp Bebek Tedavisinde SGK Devlet Desteğini nasıl alabilirim?

Tüp bebek tedavisi ve Kadın Sağlığı ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorularınıza cevap bulabileciğiniz, eğer aradığınız soru yoksa sayfa sonundaki formdan merak ettiğiniz soruları bize gönderebilirsiniz. Sağlıklı Günler Dileriz...

Tüp Bebek Tedavisinde SGK Devlet Desteği

Tüp Bebek Tedavisinde Devlet Desteği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63 üncü maddesinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri arasında sayılmış ve genel şartlar belirtilmiştir. Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği’nin 2.4.4.İ- Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri adlı maddesinde de açıklanmıştır. Buna göre;

Tüp bebek raporu için gerekli evraklar nelerdir?

 • Kadının 23 yaşından büyük 40 yaşından küçük olması.
 • Kadın çalışıyorsa ise kadının SGK 900 gün prim 5 Yıl Sigorta girişinin olması. – (SGK Hizmet Dökümü) – Devlet Memuru ise (Maaş Bordrosu Kaşeli, İmzalı – 2 Adet)
 • Kadın çalışmıyor ise erkeğin SGK 900 gün prim 5 Yıl Sigorta girişinin olması. – (SGK HİZMET DÖKÜMÜ)
 • Devlet Memuru ise (Maaş Bordrosu Kaşeli, İmzalı – 2 Adet)
 • Son bir yıla ait 3 Adet Sperm Tahlili, Minimum 15 gün tarih aralıklı
 • Kadın ve Erkek Nüfus Vukuatlı Kayıt Örneği ( E- Devletten Alınabilinir.) 2 Adet
 • Kadın ve Erkek Nüfus Kimlik Fotokopileri

Tanısına Göre;

 1. N46 Erkek İnfertil (Sperm motilite sayısı 5 milyonun altında olması, 3 yıllık evlilik şartı aranmaz.)
 2. N97.0  Kadın İnf. Anovülasyonu ile birlikte (AMH testinin sonucu 1’in altında olması ve FSH testinin sonucu 10 üstünde olması, 3 yıllık evlilik şartı aranmaz.)
 3. N97.1  Kadın İnf. Tubal Kaynaklı  (Tüplerin kapalı olduğuna dair HSG, Ameliyat Notu, Epikriz Raporu, 3 yıllık evlilik şartı aranmaz.)
 4. N97.9  Kadın İnf. Kadın İnfertilite Tanımlanmamış  (Devlet hastanesinde yapılmış 2 adet Aşılama, 3 yıllık evlilik şartı Aranır…)

 

tüp bebek sgk devlet desteği

 

SGK Tüp Bebek Devlet Desteği Nasıl Alınır?

 • Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla  üç deneme ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler, aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Tüp bebek tedavisinde devlet desteği ile karşılanır.
 • Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,

SGK Tüp bebek devlet desteği şartları nedir?

 • 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından küçük,
 • Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,
 • En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması,
 • Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.
 1. Harp malülleri kapsamı
 2. Harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan harp malullerinin kendileri ve bunların eşleri, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre malullük aylığı almakta olan vazife malullerinin kendileri ile bunların eşleri, bu Kanunun 47 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ve mülga 45 inci maddesi kapsamında vazife malulü olarak aylık almakta olan vazife malullerinden ise başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşleri, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması ve Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olması şartları aranmaz.
 3. SGK “Tüp Bebek” Yardımcı Üreme Yöntemi Katılım Payları

SGK Tüp bebek devlet destekleri nelerdir?

 • Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır.
 • Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir.
 1. Kök Hücre Vericisi Kardeş Doğmasına Yönelik, Tüp Bebek IVF Tedavisi
 2. Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak, bünyesinde kemik iliği transplantasyon merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği tıbbi genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan IVF tedavilerine ilişkin giderler, SUT’un 2.4.4.İ-2 maddesinde yer alan hükümler uygulanmaksızın Tüp bebek tedavisinde devlet desteği ile karşılanır. Bu durum dışında preimplantasyon genetik tarama ve bu işlem ile birlikte yapılan IVF bedelleri Kurumca karşılanmaz.
  Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi) birine başvurabilirler.